Image

Flaxman, Tiresias

Tiresias separates two entertwined snakes

Creator: Flaxman, John